Digitala strategier för personcentrerad äldreomsorg

Enligt FN ska äldre personer ha tillgång till sociala och juridiska tjänster för att stärka sin autonomi, sitt skydd och sin omsorg. Men med en internetpenetration på 62,5 % av världens 7,91 miljarder invånare är det många kommuner som underlåter att förse sina medborgare med en digital strategi för äldreomsorgen. Det är där vi kommer in.

Vi ökar effektiviteten för äldreomsorgen genom vårt personcentrerade förhållningssätt till IT. Oavsett om det handlar om att utforma en digital strategi från grunden, anpassa en befintlig eller utveckla molnbaserade lösningar för äldreomsorg - vi får det att hända.

VÅRA TJÄNSTER

Digital strategi


Vi utformar och implementerar en digital strategi som hjälper dig att anpassa dina tjänstemål.


Kravanalys


Vi bedömer de tekniska behoven utifrån dina nuvarande och framtida behov ur slutanvändarens perspektiv.

Utveckling av lösningar


Vi utvecklar och levererar personcentrerade e-hälsolösningar för att möta dina behov.

VÅRA PELARE

Tillgänglighet

Vi arbetar med patientföreningar och vårdpersonal för att ge en inkluderande användarupplevelse.


Vi använder molnteknik, vilket kräver mindre tekniska investeringar för slutanvändare.


Vi utvecklar lösningar som är smartphone-ready.

Säkerhet

Säkerhet och integritet för äldre är kärnan i våra lösningar.


Våra lösningar kommer att lagra äldreomsorgsdata med mycket hög tillgänglighet, säkerhet och konfidentialitet.


Vi utvecklar GDPR-kompatibla lösningar integrerade med elektroniska ID:er för transaktionsvalidering.

Hållbarhet

Vi bygger lösningar i molnet med syfte att:

Förbättra relationen mellan äldre och äldreomsorg.


Stödja implementeringar av förebyggande hälsoprogram.


Skapa en betrodd källa till omsorginformation för användarna.

Kontakta oss

Med vår kombinerade kunskap om design och utveckling av IT-produkter har vi förmågan att omvandla slutanvändares resor med personcentrerade tjänster.