Digitala tjänster för hälsosamt åldrande

Vi anser att det krävs en bättre användning av äldreomsorgsdata för tillhandahållande av och tillgång till prisvärd, hållbar och kvalitativ långtidsvård. Därför startade vi Actadig – för att möjliggöra en säkrare, personcentrerad och integrerad leverans av långtidsvård och forma nästa generations äldreomsorgssystem.

Utveckling av digitala tjänster

Vi arbetar med forskare, kommuner, patientorganisationer och vårdgivare för att skapa de bästa molntjänsterna för äldreomsorg och sjukvård.


Vårt projekt eSHARE, i ett joint-venture med det Brasilianska startup företaget PromptusMED, presenterades på Brasilien-Sverige innovationsveckan i Stockholm den 11 maj 2022.

 

eSHARE premierades i VINNOVA-EMBRAPII 2021 internationella utlysning.